Hizmet Tarife Ödeme Sistemi Uygulamaya Girmiştir.

 

5431 Sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile yeniden yapılandırılarak özel bütçeli bir kurum haline getirilen Genel Müdürlüğümüz, kamu kaynağı kullanılmadan hizmet karşılığı kendi gelirlerini üretmektedir. Sivil havacılık faaliyetlerinin uluslararası kurallar ve standartlarda yürütülerek, uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğinin en üst düzeyde gerçekleştirilmesi amacıyla mali açıdan özerk hale gelen kurumumuz, yürüttüğü faaliyetlere ilişkin hizmet tarifesi yayımlamaktadır.

 
2013 yılında Gelir Otomasyon Sistemi’ne geçen Genel Müdürlüğümüzün hizmet tarifesi; tüm gelir kalemlerine ayrı bir kod verilmek ve gelirleri gerek birim bazında gerekse de hizmet bazında hesaplama ve karşılaştırma imkânı sağlayacak şekilde yeni bir sistemle düzenlenmiştir.

 
Genel Müdürlüğümüze yapılacak başvurularda hizmet tarifesinde belirlenen ücretlere ilişkin dekontların sunulması gerekmektedir. Dekont içermeyen başvurular değerlendirilmeye alınmayacağı gibi, uygun görülmeyen başvuruların hizmet bedelleri iade edilmemektedir.

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü “Hizmet Tarife Ödeme Sistemi” (https://takas.shgm.gov.tr) uygulamaya girmiştir.

 

5431 sayılı “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”un 26 ncı maddesi hükümlerine göre Genel Müdürlük Hizmet Tarifesinde yer alan bedeller 01.12.2017 tarihinden itibaren Genel Müdürlük “Hizmet Tarife Ödeme Sisteminden” (https://takas.shgm.gov.tr) öncelikle tahakkuk fişi oluşturularak ödeme işlemi yapılacaktır.

 

Ödeme işlemi sırasında açıklama bölümüne Tahakkuk No eklenmesi zorunlu olup bu şekilde yapılmayan ödemeler için hizmet verilemeyecektir. Kurum olarak yapılan ödemelerden önce kayıt yapılması için muhasebe(at)shgm.gov.tr adresine Ticaret Sicil Belgesi, İmza Sirküleri, Kurumsal eposta adresi, iletişim bilgileri ve yetkili personel bilgilerini gönderilmesi gerekmektedir.

 

Uygulama ile ilgili soru, görüş ve önerilerinizi muhasebe(at)shgm.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

 

Alıntı ve Kaynak: https://iha.shgm.gov.tr