İnsansız Hava Araçları ya da genellikle kullandığımız tabiriyle Drone'ların ticari uygulamalarında mali mesuliyet sigortası yapılması bilinmektedir. Buradaki amaç 3. şahıslara verilecek hasarın önelenmesidir.15.06.2017 tarhinde revize edilen SHT-İHA (İnsansız Hava Aracı Talimatı) kapsamında Madde 10 Fıkra (2) 'de aşağıdaki koşullarda 3. şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası yapılması gerekliliği belirtilmiştir:

 

1-Uçuş Amacına bakılmaksızın kalkış ağırlığı 25 kg ve üzeri tüm insansız hava araçları (İHA)

2- Ağırlığına bakılmaksızın ticari uçuş gerçekleştiren tüm İHA'lar

 

SHGM mali mesuliyet sigortasını zorunlu hale getirerek aslında 3. şahısların zaralarının karşılanmasındaki sorunları gidermeye çalıştığı görülmektedir. Bu uygulama insansız havacılık konusundaki emniyet endişelerini giderici önemli bir gelişmedir. İHA pilotlarının bu kurallara uyması ise emniyeti artırıcı önemli bir faktördür.

 

Bu kapsamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) 13.07.2018 tarihinde önemli bir duyuru yayınlamıştır.

 

"Bu kapsamda İHA sahiplerinin 3. Şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası yaptırması hususunda sigorta şirketleri ve İHA sahipleri arasında birtakım sorunlarla karşılaşıldığı tespit edilmiş olup karşılaşılan sorunlarla alakalı olarak İHA sahiplerinin ya da pilotlarının yaşanan aksaklıkları (sigorta şirketlerinin sigorta yapmama sebepleri gibi) “ihadestek(at)shgm.gov.tr” adresine mail yolu ile bildirmeleri durumunda sigorta yaptırılması konusunda karşılaşılan sorunlar detaylı olarak incelenecek ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile değerlendirilecektir."