ARA
Tronik Savunma ve Havacılık Tronik Savunma ve Havacılık

Drone ya da İnsansız Hava Araçları (İHA) günümüzde en popüler alanlardan birisi. Her alana girmiş durumda. Havacılık başta olmak üzere film- foto - reklam sektörlerinde sıkça kullanılmakta. Bununla birlikte kullanımları SHT-İHA talimatına göre düzenlenmektedir. Talimat meskun mahal ve kalabalık bölgelerde uçuş yapacaklara, İHA eğitimini zorunlu kılmıştır. 2016 yılında yayınlanan ilk talimattan günümüze kadar ise İHA sayısı, İHA pilot sayısı ve İHA eğitimi alan sayıları sürekli artmaktadır. Bu artış İHA eğitimi veren kurum ve kuruluşlar için de sürekli takip etmeleri gereken bir süreci doğurmaktadır.

 

 

İHA eğitimi kurum ve kuruluşların temel aldığı SHT-İHA talimatı ise gelecek günlerde güncelleneceği bilinmektedir. Ancak revizyon öncesinde bazı duyurular ile İHA eğitiminin standart hale getirilme çalışmalarının devam ettiğini görüyoruz. Son olarak yayımlanan duyuruda İHA eğitimi sonrasında verilen sertifikaların format ve renginde değişikliğe gidilmiştir. Duyuruya göre ise İHA eğitimi veren kurum ve kuruluşların bu duyuruya uyması istenmektedir.

 

 

Duyuru metni şöyledir:

 

 

Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilmiş İHA Eğitim Kuruluşlarının katılımcılara düzenleyeceği ticari pilot sertifikalarının standart hale getirilmesi için ilgili birimlerimizce bir çalışma yapılmıştır.

Bu kapsamda İHA eğitim kuruluşlarının, bu duyurunun yayınlandığı tarihten itibaren aşağıda gösterilen standart sertifika örneğini kullanması ve kişiye özel sertifikaları bu standartlar doğrultusunda yayınlaması gerekmektedir. Bu tarihe kadar düzenlenen pilot sertifikaları ile ilgili olarak, eğitim alan şahıslar talep ettiği takdirde, eğitim kuruluşları bu standarda uygun olacak şekilde pilot sertifikalarını tekrardan yayınlamak zorundadır.

Sertifikanın hiçbir yerinde SHGM logosu kullanılmayacak, sertifikada belirtilen "kurum logosu" kısmına eğitim kuruluşunun logosu yapıştırılacaktır. Genel Müdürlüğümüz logosunun kullanılmasına devam edildiği takdirde, Genel Müdürlüğümüzce hukuki süreç başlatılacaktır.

Ayrıca yetkili eğitim kuruluşlarının sertifika basarken aşağıdaki hususları dikkate almaları zorunludur:

  • Sertifikanın hiçbir yerinde Genel Müdürlüğümüz logosu kullanılmayacaktır. "Logo" olarak belirtilen yere eğitim kuruluşunun logosu eklenecektir.
  • Her eğitim kuruluşu, sertifikanın doğruluğunu kontrol edebileceği ve istendiği durumda Genel Müdürlüğümüzün erişim sağlayabileceği bir doğrulama ekranı hazırlamalıdır.
  • Sertifika, "Açıklamalar" kısmı arka yüze gelecek şekilde önlü arkalı ve 86mm x 54mm boyutlarında hazırlanmalıdır.
  • Eğitim reklam ve görsellerinde Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilmiş yetkili eğitim kuruluşu haricinde herhangi bir kuruluşun ismi ya da logosu bulunmayacaktır
  • Eğitim kuruluşları tarafından sertifikanın fontlarında, formatında ya da renginde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

 

Önemle Duyurulur.

Sertifika örneği:

Kaynak: iha.shgm.gov.tr

 

Eskişehir Web Tasarım