ARA
Tronik Savunma ve Havacılık Tronik Savunma ve Havacılık

SHGM'den yeni duyuru:

 

Azami kalkış ağırlığı 500 gr. altı olan insanız hava araçları (İHA) yasal mevzuatımız olan "İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı" (SHT-İHA) kapsamının dışındadır ve bu talimatta belirtilen yükümlülüklere tabi değildir. 

 

Yurt dışından satın almış olduğunuz azami kalkış ağırlığı 500 gr. altı insansız hava aracının gümrükten geçirilmesi için talimatın kapsamı dışında olduğu için Genel Müdürlüğümüzce ithal teknik uygunluk yazısı düzenlenmez, düzenlenmesine gerek yoktur. Ayrıca bunun ile ilgili olarak 12.06.2017 tarihinde güncellenen SHT-İHA talimatının 6. Maddesi  5. Fıkrasında "Azami kalkış ağırlığı 500 gr. ve altı olan İHA için kapsam dışı yazısı düzenlenmez" hükmü de bulunmaktadır. Bu sebeple azami kalkış ağırlığı 500 gr. altı İHA'ların gümrükten ülkeye girişi esnasında Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta ve Genel Müdürlüğümüzce teknik uygunluk ya da kapsam dışı yazısı düzenlenmemektedir.

 

Yurt içinde satın alınan azami kalkış ağırlığı 500 gr. altı İHA'lar ile ilgili olarak, ilgili mevzuatımızın kapsamı dışında olduklarından kayıt ettirilmesine gerek yoktur ve İHA Kayıt Sisteminin diğer gereksinimlerine de tabi değillerdir. Ancak, uçuş yapılacak durumlarda İHA sahipleri Form-19 (İHA Uçuş İzni Talep Formu) ile uçuş izin başvurusu yapabilirler.

 

 

Eskişehir Web Tasarım