Hava Alanı ve Hava Sahası Tasarım, Modelleme ve Analiz

 

Hızlı zamanlı simülasyon sistemleri, benzetimi yapılan zaman ile gerçek zamanın aynı olmadığı sistemlerdir. Hızlı zamanlı sistemlerde zaman kısıdı söz konusu değildir. Hızlı zamalı simülasyonlara örnek olarak Terminal Hava Sahası içerisindeki hava aracı hareketleri (kalkış, yol, geliş, yaklaşma ve hava alanı yer hareketleri ) örnek olarak verilebilir. Bu kapsamda oluşturulan senaryolar ile aşağıda belirtilen havacılığın önemli yapı taşları analiz edilebilir:

  • Kapasite,
  • Maliyet Verimliliği,
  • Etkinlik,
  • Çevre,
  • Esneklik,
  • Birlikte Çalışabilirlik,
  • Tahmin Edilebirlirlik
  • Emniyet

Diğer taraftan hızlı zamanlı simülasyon araçları kullanılarak havacılık paydaşlarının iş yükü analizleri, gecikme analizleri, çatışma analizleri yapılabilmekte ve çözüm önerileri üretilmektedir. Bu kapsamda istenilen hava sahasının ve hava alanının tasarımı ve modellenmesi Tronik Savunma ve Havacılık'ın sahip olduğu yetkinliklerle dinamik, seri ve esnek şekilde geliştirilmektedir.

 

hava alanı