Havacılık; yüksek katma değerli, teknolojik ilerlemeye sürekli ihtiyaç duyan ve yetişmiş kaliteli insan gücüne daha fazla gereksinimi olan bir sektördür. Teknolojinin hızla gelişmesi ayrıca kokpit sistemlerine yeni ekipmanlar ve standartlarda eklenmesine neden olmaktadır.

 

Gelişen kokpit sistemleri, insan makine etkileşimi üzerine daha yoğun irdelenmesini sağlayacak sistemlerin ve kullanıcıların uçuştan önce gerekli bilgi, yetenek ve kabiliyetlerin geliştirilmesini yönelik yenilikçi yöntemlerin ortaya çıkmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla yenilikçi ve teknolojik gelişmeler, havacılık eğitiminde kullanılan tekniklerin sürekli yenilenmesini ve gelişmesini gerekli kılmaktadır.

 

Gerçek uçuşta gerçekleştirilemeyecek, emniyeti riske atabilecek durumların uçuş benzetim araçlarıyla senaryo tabanlı gerçekleştirilmesi, emniyet başta olmak üzere zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken, eğitim etkinliğini de artırmaktadır. Senaryo bazlı eğitim, kullanıcıların kritik durumlardaki bilgi, yetenek ve tutumlarının, oldukça yapılandırılmış senaryolar ile geliştirildiği bir eğitim metodudur.

 

Senaryo bazlı eğitimin amacı kullanıcıların kokpitteki tüm kaynakları yöneterek, zaman kısıtlı ortamda karar verme ve risk yönetimi ile ilgili kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamaktır. Senaryo bazlı eğitim, gerçek operasyonların benzetiminin yapıldığı ortamlarda, uçuş sırasında gerekli bilgi ve yetenekleri kazanmak isteyen öğrenciler için bir fırsat sunulmaktadır.

 

Tronik  Savunma ve Havacılık olarak havacılık sektöründe insanlı ve insansız hava araçları (İHA) sistemleri için tasarımdan üretime modelleme, simülasyon ve mühendsilik hizmetleri vermekteyiz. İsteğe özel olarak tasarlanan hızlı ve gerçek zamanlı simülasyonlar ile etkili ve çevreye duyarlı projeler üretiyoruz. Müşteri isterleri baz alınarak üretilen ürünlerimize bilgisayar ve web tabanlı erişilebilmektedir.

 

Kabiliyetlerimiz                  Projelerimiz