Bilgi, teknoloji ve ekonomik zenginliğin birleştiği bir çağda bu kadar unsurun nasıl kullanılacağı en önemli konulardan biri olmuştur. Minimum maliyetler ile teknolojiyi birleştirerek bilgininin etkili kullanılmasına çözüm olarak Modelleme ve Simülasyon teknolojileri ön plana çıkarmaktadır.

 

Modelleme ve Simülasyon

 

Modelleme ve Simülasyon, gerçek dünyadaki varlıkların, olayların ve olguların detay seviyesinde modellenmesi ve bilgisayar ortamında gerçeğe en yakın benzetiminin yapılmasıdır. Oluşturulan simülasyonun gerçeğe yakınlığı, başka araçlarla birlikte çalışabilirliği, hızı, tekrar edilebilirliği kritik önem taşıyan konulardır.

 

Simülasyonun koştuğu sanal ortamdaki araziye ve varlıklara sentetik ortam denilmektedir. Simülasyon sistemlerinde karar alma yeteneği olan nesneler ise etmen olarak adlandırılır. Etmenler belirli koşullar çerçevesinde karar alır, bu kararların sonucunda eylemde bulunurlar. Bu eylemelerin sonuçları sentetik ortamı, diğer etmenleri ve varlıkları etkiler.

 

 

Modelleme

modelleme

 

Havacılık sistemindeki herhangi bir karmaşık sistemin simülasyon modelinin, modüler ve en önemlisi hiyerarşik bir mimari ile oluşturulup çalıştırılmasına olanak tanıyan altyapı yazılımları oluşturulmaktadır.  Modellemede sisteme en uygun teknik seçilerek sistemden bağımsız bir yazılım katmanı ile simülasyon uygulamalarında gereksiz kodlama tekrarlarının önüne geçilmektedir. Böylelikle yazılım sürecinde zaman ve iş yükünün en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Modelleme ve Simülasyon günümüzde yoğun ilgi gösterilen emniyet, zaman ve maliyet açısından kıymetli faydaları olan teknolojilerdir. Savunma ve Havacılık sektörünün hemen hemen her alanında modelleme ve simülasyon altyapıları ile kullanıcıların farklı analiz yapma kabiliyetlerini artırırken pozitif eğitim transferi de sağlanmaktadır.

 

Savunma ve Havacılık sektöründe modelleme ve simülasyon teknolojileri ile aşağıda belirtilen amaçlar için etkin şekilde kullanılabilmektedir:

 

 • Seçim Ve Test Öncesi Yeni Tasarımları Değerlendirmek,
 • Operasyonel Ve Gelişimsel Testlerini Desteklemek,
 • Alan Aksaklıklarını Ve / Veya Kaza Durumlarını Değerlendirmek,
 • Konfigürasyon Yönetimi Değişikliklerini,
 • Ürün İyileştirme Programlarını Ve Alternatif Yükleri Araştırmak

 

Simülasyon

 

 simülasyon

 

Simülasyon (benzetim) sistemleri gerçekte mevcut olan görevlerin, ilişkilerin, ekipmanların, davranışların ya da bazı bilişsel aktivitelerin taklit edilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca simülasyon gerçek ya da hayali bir sistemin modellenmesi ve bu modeller ile senaryolar üretme süreci olarak açıklanmaktadır. Simülasyon sistemleri gerçek zamanlı (real-time simulations) ya da hızlı zamanlı (fast-time simulations)  olabilir.

 

Gerçek zamanlı simülasyon sistemleri, belirli bir işlevi veya görevi önceden belirlenmiş bir sürede ve bu süre zarfında doğru bir şekilde gerçekleştirmeleri gereken sistemler olarak tanımlanmaktadır. Gerçek zamanlı sistemlerde zaman önemli bir husustur.

 

Hızlı zamanlı simülasyon sistemleri ise benzetimi yapılan zaman ile gerçek zamanın aynı olmadığı sistemlerdir. Hızlı zamanlı simülasyon sistemlerinde zaman kısıdı söz konusu değildir. Hızlı zamalı simülasyonlara örnek olarak Terminal Hava Sahası içerisindeki hava aracı hareketleri (kalkış, yol, geliş, yaklaşma ve hava alanı yer hareketleri ) örnek olarak verilebilir. Bu kapsamda oluşturulan senaryolar ile aşağıda belirtilen havacılığın önemli yapı taşları analiz edilebilir:

 

 • Kapasite,
 • Maliyet Verimliliği,
 • Etkinlik,
 • Çevre,
 • Esneklik,
 • Birlikte Çalışabilirlik,
 • Tahmin Edilebirlirlik
 • Emniyet

 

Diğer taraftan hızlı zamanlı simülasyon araçları kullanılarak havacılık paydaşlarının iş yükü analizleri, gecikme analizleri, çatışma analizleri yapılabilmekte ve çözüm önerileri üretilmektedir.

 

Sanal ve Artırılmış Gerçeklik

 sanal gerceklik

 

Teknolojinin giderek gelişmesi, öğrenim ve öğretim hayatında insanlara kolaylık getirmekle birlikte alternatif eğitim seçenekleri de sunmaktadır. Sanal ortam (virtual environment) ya da sanal gerçeklik (virtual reality) bu seçeneklerden bir tanesidir ve kullanımı sektörün her alanında büyük kazanımlar sağlamaktadır.

 

Bilgisayarlı bir hayatın yaratıldığı, bilgisayarların birleşimi ile etkileşimli bir ara yüzün sağlandığı, bir bilgisayar teknolojileri seti olarak tanımlanan sanal ortam; kullanıcıya üç boyutta gerçek duyguların hissedilmesine imkân tanır. Böylelikle, gerçek zamanda üç boyutlu olarak sağlanan sanal ortamda etkileşimde olan kullanıcının gerçek zamanlı hareket ve tepkileri ölçülebilmektedir.

 

Simülasyon sistemleri havacılık sektöründe kullanıcıların eğitiminde kullanılan sanal ortamlardır. Burada bahsi geçen kullanıcılar insanlı ve insansız hava araçları pilotları, hava trafik kontrolörleri, uçak bakım teknisyenleri ve diğer paydaşları kapsamaktadır. Simülasyon sistemleri ile gerçek uçuş operasyonunda pilot adayına verilmesi zor olan koşullar ( motor arızası, motor yangını, uçuş kontrol sistemlerinde arıza, farklı meteorolojik şartların yaratılması, olağanüstü hal ve durumlar vb.) sağlanarak eğitimin gerçeğe yakın şekilde verilmesine imkân tanınmaktadır.

 

 Projelerimiz