İnsanlı uçuşlardan itibaren üzerinde sık araştırmaların ve geliştirmelerin yapıldığı savunma ve havacılık sektörü, yüksek maliyet ve emniyet gereksinimleri ile ön plana çıkan alanlardandır. İlk insanlı uçuşlardan itibaren kullanılan uçuş benzetim araçları; emniyet, eğitim maliyetleri ve çevresel katkıları nedeniyle hala savunma ve havacılık sektörünün vazgeçilmez bir parçası olmaya devam etmektedir. Uçuş benzetim araçları, emniyet, maliyet ve zaman gibi alanlarda önemli avantajlar sağlamakla birlikte kullanıcıların etkinliğini ve kalitesini de artırmaktadır.

 

Savunma ve havacılık sektöründe etkili ve verimli bir eğitim aracı olan uçuş benzetim araçları; doğrulama, görselleştirme ve analiz aracı olarak da kullanılmakta ve iyi tasarlanmış bir plan ile eğitimdeki etkinliğini ve verimliliğini artırılmaktadır. Ayrıca uçuş benzetim araçları ile gerçek uçuşta gerçekleştirilemeyecek, emniyeti riske atabilecek durumların eğitiminde kullanılması nedeniyle, senaryo bazlı eğitimin önemli bir parçası olduğu söylenebilir.

 

Tronik  Savunma ve Havacılık olarak savunma sektöründe insanlı ve insansız hava araçları (İHA) sistemleri için tasarımdan üretime modelleme ve simülasyon hizmetleri vermekteyiz. İsteğe özel olarak tasarlanan hızlı ve gerçek zamanlı simülasyonlar ile etkili ve çevreye duyarlı projeler üretiyoruz. Müşteri isterleri baz alınarak üretilen ürünlerimize bilgisayar ve web tabanlı erişilebilmektedir.

 

Kabiliyetlerimiz                  Projelerimiz