Özellikle bilgisayar ve bilgisayar destekli teknolojilerdeki gelişmeler ile birlikte savunma ve havacılık konusunda bu tür simulasyon altyaısına sahip araçların kullanılması büyük kazanımlar sağlanmaktadır.

 

Gerçek uçuşta gerçekleştirilemeyecek, emniyeti riske atabilecek durumların uçuş benzetim araçlarıyla senaryo tabanlı gerçekleştirilmesi, emniyet başta olmak üzere zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken, eğitim etkinliğini de artırmaktadır. Senaryo bazlı eğitim, kullanıcıların kritik durumlardaki bilgi, yetenek ve tutumlarının, oldukça yapılandırılmış senaryolar ile geliştirildiği bir eğitim metodudur.

 

Diğer taraftan simülasyon altyapılarıyla geliştirilen senaryolar ile birçok unsurun bir arada operasyon yapması ve bu unsurların birbiri ile etkileşimi, kullanıcıların bu ortamdaki davranışları incelenebilir. Askeri alandaki harp oyunu simülasyonları ile senaryo dahilindeki askeri hava araçlarının silah ve sensör sistemlerinin işbirlikçi ortamdaki yetenekleri, ilgili personelin davranışları ve nominal veya acil durum prosedürlerinin değerlendirilmesi mümkündür.

 

Ayrıca özellikle pilotun hava aracı üzerinde olmaması nedeniyle İHA sistemlerinin, bu kabiliyeti yerine getirecek teknolojik ekipmanlar bulundurması gerekmektedir. Bu teknolojik geliştirmelerin de maliyet ve zaman açısından fayda sağlayacak simülasyon teknikleri ile gerçeklenmesi ayrıca önemlidir. Bu kapsamda İHA sistemlerinin kritik ekipmanlarının gerçek uçuşlardan önce değerlendirilebileceği simülasyon sistemleri geliştrimekteyiz.

 

Tronik Savunma ve Havacılık olarak çalışma alanlarımızdan birisi de savunma ve havacılık alanında modelleme ve simülasyon teknolojilerini kullanarak ürünler geliştrimek ve bu ürünleri mühendislik yetkinliklerimiz ile geçerlenmesine yardımcı olmaktır. Tronik Havacılık ve Savunma olarak insanlı ve insansız hava araçlarına ait teknolojilerin simülasyon çözümleri ile geliştirilmesi, senaryo tabanlı sistemlerin oluşturulması, bir çok unsurun bir arada çalışabileceği simulasyon sistemlerini geliştirmekteyiz.

 

Kabiliyetlerimiz                  Projelerimiz