ULUSAL HAVACILIK ve UZAY KONFERANSI (UHUK) 2018

 

Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansının temel amacı araştırmacı ve akademisyenleri buluşturmak, aralarındaki bilimsel iletişimi güçlendirmek, ve ortak çalışmalar için zemin hazırlamaktır. Üniversite ve endüstride yürütülmekte olan araştırma projelerinin, güncel çalışmaların tanıtımı için başarılı araştırmacılar ve proje yöneticileri davetli konuşmacı olarak konferansa çağrılır.

 

Konferans Havacılık ve Uzay Bilimlerini ve teknolojilerini bütünüyle kapsamına almakla birlikte, güncel ve ulusal araştırma alanlarındaki çalışmaların sunumuna ve yayımlanmasına öncelik verir.

 

Konferans her iki yılda bir ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, Hava Harp Okulu Dekanlığı, Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından sıra ile düzenlenir.

 

UHUK havacılık ve uzay bilimlerini ve teknolojilerini bütünüyle kapsamına alır. Bununla birlikte, güncel ve ulusal araştırma alanlarına öncelik verir. Konferansın ana konuları şunlardır:

 

 • Uygulamalı aerodinamik
 • Hesaplamalı aerodinamik
 • Aeroelastik analiz ve tasarım
 • Hava-uzay yapıları
 • Hava-uzay malzemeleri
 • Hava-uzay itki sistemleri
 • Uçuş dinamiği ve kontrolü
 • Uydu teknolojileri
 • Yere yakın uzay fiziği
 • İnsansız hava araçları
 • Hava-uzay aracı tasarımı
 • Uçak performansı ve yörünge tahmini
 • Aviyonik sistemler
 • Hava aracı bakımı ve onarımı
 
 • Hava trafik yönetimi
 • Hava ulaştırma işletmeciliği
 • Havacılık ve uzay tıbbı
 • Havacılık eğitimi ve insan kaynakları
 • Hesaplamalı akışkanlar mekaniği
 • Uygulamalı akışkanlar mekaniği
 • Aeroakustik
 • Isı transferi ve yanma
 • Hava-uzay savunma sistemleri
 • Çok disiplinli tasarım optimizasyonu
 • Havaalanı yönetimi ve operasyonları
 • Havayolu yönetimi ve operasyonları
 • Havacılık kuralları
 • Havacılıkta insan faktörleri

 

 

Konferans Takvimi

 

Bildiri özeti göndermenin son tarihi : 5 Mart 2018 19 Mart 2018
Kabul edilen bildirilerin ilanı : 2 Nisan 2018
Bildiri göndermenin son tarihi : 1 Ağustos 2018
UHUK’2018 : 12-14 Eylül 2018