Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), İnsansız Hava Araçları (İHA) için en güncel ulusal mevcuat olan SHT-İHA Rev.1'de (İnsansız hava Aracı Sistemleri Talimatı,buradan ulaşılabilir.) İHA'ları azami kalkış ağırlıkları referans alınarak 4 ayrı sınıfa ayırmaktadır. Bunlar:

 

a) İHA0: Azami kalkış ağırlığı 500 gr (dâhil) – 4kg aralığında olan İHA’lar,

b) İHA1: Azami kalkış ağırlığı 4 kg (dâhil) – 25 kg aralığında olan İHA’lar,

c) İHA2: Azami kalkış ağırlığı 25 kg (dâhil) – 150 kg aralığında olan İHA’lar,

ç) İHA3: Azami kalkış ağırlığı 150 kg (dâhil) ve daha fazla olan İHA’lar.

 

Ticari amaçla İHA-0 e İHA 1 kullanıcılarının ilgili eğitimleri yetkili İHA eğitim kuruluşlarından almaları beklenmektedir. SHT-İHA  talimatı kapsamında ticari amaç için insansız hava aracı kullanacak şahıs ve ya şirketler, talimatın Madde-8 çerçevesinde özel uçuş izni almak zorundadır.

 

Özel uçuş izni alan şirket ve ya şahıslar talimatda belirtilen uçuşa yasak bölge ve şartlarda uçuş gerçekleştirmek için ek olarak Uçuş İzni de almak zorundadırlar.

 

Hobi-Eğlence amaçlı İHA kullanan şahıslar Uçuş izni almaları durumunda belirtilen şartlarda uçuş yapabilirler.

 

İHA-2 sınıfı İnsansız Hava Araçlarının özel uçuş izin süreçlerinde baz alınacak "İHA-2 Sınıfı Özel Uçuş İzni Kontrol Listesi" Formu yayınlanmış olup forma buradan erişilebilmektedir.

 

Referans: SHGM-İHA Kayıt Sistemi