Yer Kontrol İstasyonu

 

Yer Kontrol İstasyonu YKİ (Remote Pilot Station-RPS), bir İnsansız Hava Aracını (İHA) kumanda ve kontrol eden İHA Sistemi (Remotely Pilotes Aircraft Systems-RPAS) bileşenidir. YKİ  elde tutulan bir cihazdan, çok konsollu bir istasyona kadar değişebilir. İçeride veya dışında bulunabilir; sabit veya hareketli olabilir (bir araç / gemi / uçakta kurulu). Genel bir ilke olarak RPS, insanlı bir uçağın kokpit/uçak güvertesi ile aynı şekilde işlev görür ve bu nedenle İHA pilotuna uçuşu komuta etme / yönetme konusunda eşdeğer bir kabiliyet sunmaktadır.

 

YKİ'nin tasarımı; yorgunluk, karışıklık (confusion) veya parazit (interference) nedeniyle uzaktaki uçuş ekibi tarafından kontrollerin hatalı veya kısıtlı çalıştırılma olasılığını asgari düzeye indirecek şekilde olmalıdır. Dikkat edilmesi gereken hususlar en azından aşağıdakileri gibi olmalıdır:

 

1) kontrollerin ve aletlerin düzenlenmesi (layout) ve tanımlanması;
2) acil durumlarda hızlı tanımlama;
3) kontrol hissi;
4) havalandırma, ısıtma ve gürültü;

 

Bu koşullar göz önüne alındığında İHA sisteminin uçuş operasyonunda kritik öneme sahip YKİ'larının simülasyon çalışmaları ile test, analiz ve eğitim amacıyla kullanılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda geliştilen Yer Kontrol İstasyonu, kullanım amacına uygun olarak özelleştirilebilir, maliyet etkin ve özgündür.