Uçuş Eğitim Simülatörü

 

Gerçekte yapılması mümkün olmayan fakat karşılaşılması olağan koşulların emniyetli ve düşük maliyetli olarak uçuş simülatörlerinde gerçekleştirilmektedir. Uçuş simülatörleri gerçek hava koşullarından bağımsız olarak 24 saat eğitim imkânı sunmaktadır. Uçuş simülatörleri emniyetli ve kontrollü bir sanal ortamda, daha fazla pratik yapma imkânı sunmaktadır Eğitim emniyetli ve kontrollü sanal ortamda gerçekleştiğinden çevreye duyarlıdır. Böylelikle uçuş simülatörleri havacılık eğitiminde önemli ekonomik faydalar sağlamaktadır. Tam uçuş simülatörlerinin saatlik maliyetleri üzerine yapılan bir çalışmada, gerçek uçuştaki saatlik maliyetlere göre ortalama 17 kat daha az olduğu görülmektedir. Uçuş simülatörleri ayrıca yeni prosedür veya yeni bir ekipmanın denenmesi için kullanılan bir araştırma aracıdır.

 

Uçuş simülatörleri, havacılık sektöründe pilot eğitiminde kullanılan sanal ortamlardır. Uçuş simülatörleri ile gerçek uçuş operasyonunda pilot adayına verilmesi zor olan koşullar ( motor arızası, motor yangını, uçuş kontrol sistemlerinde arıza, farklı meteorolojik şartların yaratılması, olağanüstü hal ve durumlar vb.) sağlanarak eğitimin gerçeğe yakın şekilde verilmesine imkân tanınmaktadır.


Simülasyon eğitimlerinde önemli bir olgu olan eğitim transferi, bir alanda elde edilen bilgi ve yeteneklerin, diğer bir alanda bilgi edinme ve problem çözmedeki etkisidir. Daha önce öğrenilenlerin, gerçek durumlarda kullanımında eğitim transferi meydana gelmektedir. Havacılıkta eğitim transferi, simülatör eğitiminin etkinliğinin bir göstergesidir. Herhangi bir durumda öğrenilen yeteneklerin, benzer durumlarda aktarılması olan eğitim transferi, yeni yeteneklerin gelişimini ve öğrenimi engelleyebilir ya da yardım edebilir. Özetle uçuş simülatörleri; yeni bir hava aracının tasarımında, pilot seçimi ve eğitiminde, araştırma ve geliştirme gibi birçok amaç için kullanılan, belirli bir hava aracının uçuşunu ve çevresel durumunu aynen yansıtan cihazlardır. İnsanslı ve İnsansız hava araçları için geliştirdiğimiz uçuş eğitim cihazları özelleştirilebilir, maliyet etkin ve özgündür.