Bir İHA’nın uçurulma için gerekli olan kontrol istasyonunda yürütülen faaliyetin tamamından sorumlu İHA pilotunu veya görev sorumlusunu, kumanda başındaki İHA pilotunu, fayda yük operatörünü ve teknisyenlerini ve varsa muhabere görevlisi gibi diğer görevlileri i çeren mürettebatını ifade eder.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .