Üzerinde pilot bulunan bir ha va aracında olma beklenen görme ve sakınma işlevine eşdeğer bir şekilde gör ev yapan, pilota ha va aracını ayrıştırma yeteneği ka zandırabilecek İHA sisteminin işlevni ifade eder. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .