İHA operasyonu için NOTAM ile yayımlanan sahayı ifade eder.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .